Ekološki odgovorno djelovanje u građevinarstvu

Učinkovitim gospodarenjem i obradom građevinskog otpada postiže se smanjenje potrebe iskorištavanja prirodnih resursa te ekološki odgovorno djelovanje u građevinarstvu. U Odlagalištu Branitelj Eko nastaju reciklirani materijali, drobljeni i nasipni materijali koji udovoljavaju važećim propisima.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_38_1306.html

Ekološki prihvatljivo i ekonomski učinkovito gospodarstvo uz Branitelj Eko.

Nudimo zbrinjavanje te recikliranje građevinskog otpada doprinoseći pritom očuvanju okoliša. Naša ponuda također uključuje pripremne građevinske radove, uklanjanje građevinskih objekata kao i prijevoz teretnim vozilima za vaše potrebe.

https://branitelj-eko.hr/recikliranje/