ČUVAJMO PRIRODU

Recikliranje

U svrhu očuvanja prirode, omogućujemo otkup svih vrsta metala i recikliranje građevinskog materijala kojeg pretvaramo u nasipni materijal iskoristiv za daljnje građevinske radove. Na takav način smanjujemo odlaganje metala i građevinskog materijala u prirodi.

KRATKI OPIS

O uslugama

USLUGA

Otkup svih vrsta metala

Nudimo otkup svih vrsta metala, samim time smanjujemo odlaganje metalnog otpada u prirodi te na taj način čuvamo prirodu.

USLUGA

Recikliranje građevinskog materijala

Nudimo recikliranje svih vrsta građevinskog materijala, samim time smanjujemo odlaganje građevinskog materijala u prirodi .

PONUDA

Nasipni materijal

Reciklirani građevinski materijal pretvaramo u nasipni materijal koji se koristi u daljnjim građevinskim radovima.

Otkup metala

Čelik i gusani otpadi

1,00 kn / 1 kg

Lim otpadni 

0,95 kn / 1 kg

Aluminij

4,00 kn / 1  kg

Olovo

5,00 kn / 1 kg

Prokrom

4,50 kn / 1 kg

Bakar

30,00 kn / 1 kg

Mesing

18,00 kn / 1 kg

Istrošeni akumulatori

3,50 kn / 1 kg

Stara i neispravna vozila

1,20 kn / 1 kg

Recikliranje građevinskog materijala

BETON

40,00 kn 

Cigle

40,00 kn

CRIJEP, PLOČICE I KERAMIKA

40,00 kn

DRVO

200,00 kn

STAKLO

200,00 kn

PLASTIKA

200,00 kn

ZEMLJA I KAMENJE

100,00 kn

kamen tučenac za nasipavanje pruge

40,00 kn

građevinski materijali na bazi gipsa

40,00 kn

MJEŠAVINE BETONA, CIGLE, CRIJEPA, PLOČICA I KERAMIKE

40,00 kn

OTPADNA BILJNA TKIVA

200,00 kn

OTPAD IZ ŠUMARSTVA

200,00 kn

MJEŠAVINA BITUMENA

40,00 kn

IZOLACIJSKI MATERIJALI

100,00 kn

MIJEŠANI GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKTA

200,00 kn

PROIZVODI OD DRVETA

200,00 kn

BIORAZGRADIVI OTPAD

200,00 kn

Dodatne informacije

kontakt broj