KAMENI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Kameni agregat

Pogledajte ponudu kamenog građevinskog materijala. Iz ponude se izdvaja kameni agregat 0 – 4 mm = 125 kn/t i 0 – 16 mm = 120 kn/t. U ponudi se također nalazi i tehničko-građevinski kamen, nasipni kameni materijal i drobljeni nasipni materijal.

Branitelj_eko_recikliranje_kameni_građevinski_kamen

Kameni agregat

Agregati su svuda oko nas, u cestama, kućama, školama, poslovnim zgradama… Dolaze u različitim oblicima, a svaki ima posebne karakteristike i svojstva. Agregat se odnosi na bilo koji granulirani materijal nastao od prirodne kamene tvari, poput kamena, pijeska, šljunka i mogu se koristiti u gotovo svim oblicima gradnje, u prirodnom obliku ili slomljen u manje komade. U ponudi se također nalazi i tehničko-građevinski kamen, nasipni kameni materijal i drobljeni nasipni materijal. Nudi se i usluga prijevoza kamenog građevinskog materijala do lokacije naručitelja, odnosno kupca.

Cijena

  • 0 – 4 mm = 125 kn/t
  • 0 – 16 mm = 120 kn/t

KONTAKT INFO

Kontaktirajte nas za sve informacije.

Kontakt broj za narudžbu

email za narudžbu

branitelj-eko@branitelj-eko.hr