KAMENI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Kameni agregat

Pogledajte ponudu kamenog građevinskog materijala.

Ponuda kamenog agregata na upit.

U ponudi su nasipni kameni materijal i drobljeni nasipni materijal.

Branitelj_eko_recikliranje_kameni_građevinski_kamen

Kameni agregat

Agregati su svuda oko nas, u cestama, kućama, školama, poslovnim zgradama. Dolaze u različitim oblicima, a svaki ima posebne karakteristike i svojstva. Agregat se odnosi na bilo koji granulirani materijal nastao od prirodne kamene tvari, poput kamena, pijeska, šljunka, a mogu se koristiti u gotovo svim oblicima gradnje, u prirodnom obliku ili slomljen u manje komade.  Ponuda kamenog agregata na upit kao i usluga prijevoza do lokacije naručitelja, odnosno kupca.

U ponudi su nasipni kameni materijal i drobljeni nasipni materijal.

KONTAKT INFO

Kontaktirajte nas za sve informacije.

Kontakt broj za narudžbu

email za narudžbu

branitelj-eko@branitelj-eko.hr