KAMENI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Tehničko-građevinski kamen

Kameni građevinski materijal na upit.

U ponudi se  nalazi nasipni kameni materijal i drobljeni nasipni materijal.

Branitelj_eko_recikliranje_kameni_građevinski_kamen

Tehničko-građevinski kamen

Tehničko-građevinski kamen predstavlja prirodnu sirovinu koja se eksploatira i koristi kao lomljeni i poluobrađeni kamen. Koristi se u niskogradnji i visokogradnji za izgradnju cesta, nasipavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, željeznica i u izgradnji različitih građevinskih objekata.  Ponuda na upit.

U ponudi su nasipni kameni materijal i drobljeni nasipni materijal.

KONTAKT INFO

Kontaktirajte nas za sve informacije.

Kontakt broj za narudžbu

email za narudžbu

branitelj-eko@branitelj-eko.hr