KAMENI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Drobljeni nasipni materijal

Pogledajte ponudu kamenog građevinskog materijala. Iz ponude se izdvaja drobljeni nasipni materijal od 0 do 75 mm.  U ponudi se također nalazi i kameni agregat, nasipni kameni materijal i tehničko – građevinski kamen.

Branitelj_eko_recikliranje_kameni_građevinski_kamen

Drobljeni nasipni materijal

Drobljeni nasipni materijal granulacije je od 0 do 75 mm i prodaje se po cijeni 55 kn/t. Drobljeni nasipni materijal koristi se većinom za prigradske šetnice, a zbog većih frakcija, ovaj materijal ima dobro “prianjanje”, pa se uspješno koristi i kao punilo za građevinske smjese. U ponudi se također nalazi i kameni agregat, nasipni kameni materijal i tehničko – građevinski materijal. Nudi se i usluga prijevoza kamenog građevinskog materijala do lokacije naručitelja, odnosno kupca.

KONTAKT INFO

Kontaktirajte nas za sve informacije.

Kontakt broj za narudžbu

email za narudžbu

branitelj-eko@branitelj-eko.hr