660AMENI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Nasipni kameni materijal

Pogledajte ponudu kamenog građevinskog materijala.

Iz ponude izdvajamo nasipni kameni materijal:

0 – 25 mm = 30,00 kn/t (3,98 €/t)

0 –   2 mm = 60,00 kn/t (7,96 €/t)

U ponudi je i drobljeni nasipni materijal.

Branitelj_eko_recikliranje_kameni_građevinski_kamen

Nasipni kameni materijal

Nasipni kameni materijal koristi se kod općih tehničkih uvjeta za radove na cestama za izradu nasipa od kamenog materijala i za slične radove. Osim toga koristi se i kod pripreme materijala za posipavanje kod poledice na cestama.

U ponudi je i drobljeni nasipni materijal.

Tehničko-građevinski kamen i kameni agregat na upit kao i usluga prijevoza kamenog građevinskog materijala do lokacije naručitelja, odnosno kupca.

Cijena

  • 0 – 25 mm = 30,00 kn/t (3,98 €/t)
  • 0 –   2 mm = 60,00 kn/t (7,96 €/t)

KONTAKT INFO

Kontaktirajte nas za sve informacije.

Kontakt broj za narudžbu

email za narudžbu

branitelj-eko@branitelj-eko.hr