KAMENI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Nasipni kameni materijal

Pogledajte ponudu kamenog građevinskog materijala. Iz ponude se izdvaja nasipni kameni materijal; 0 – 25 mm = 25 kn/t i 0 – 2 mm = 50 kn/t. U ponudi se također nalazi i tehničko-građevinski kamen, kameni agregat i drobljeni nasipni materijal.

Branitelj_eko_recikliranje_kameni_građevinski_kamen

Nasipni kameni materijal

Nasipni kameni materijal koristi se kod općih tehničkih uvjeta za radove na cestama za izradu nasipa od kamenog materijala i za slične radove. Osim toga koristi se i kod pripreme materijala za posipavanje kod poledice na cestama. U ponudi se također nalazi i tehničko-građevinski kamen, kameni agregat i drobljeni nasipni materijal. Nudi se i usluga prijevoza kamenog građevinskog materijala do lokacije naručitelja, odnosno kupca.

Cijena

  • 0 – 25 mm = 25 kn/t
  • 0 – 2 mm = 50 kn/t

KONTAKT INFO

Kontaktirajte nas za sve informacije.

Kontakt broj za narudžbu

email za narudžbu

branitelj-eko@branitelj-eko.hr