Bespovratnim sredstvima proračuna Republike Hrvatske dodijeljenim 23. rujna 2022.godine od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja po programu Razvoj zadružnog poduzetništva za 2022.g. za namjenu – Nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata i računalnih programa, Poljoprivrednoj zadruzi EKO BRANITELJ odobrena su sredstva za nabavu poljoprivredne mehanizacije  u iznosu od 94.370,65 kn.